Blowerdoortest
Infiltrometrie is een luchtdichtheidsmeting met een blowerdoor installatie, als de resultaten gebruikt worden bij het invullen van de EPB of PHPP dan kan dit recht geven op aanzienlijke premies

blowerdoor

met de blowerdoor kan je luchtlekken in de schil van een gebouw detecteren. Die "lekken" bevinden bijvoorbeeld zich bij het lijstwerk van ramen en deuren, scheuren in het metselwerk, aansluiting van metselwerk en schrijnwerk, in de buurt van afvoerbuizen enz.
Om een passiefhuiscertificaat te bekomen is een luchtdichtheidsmeting voor de PHPP vereist.
Tijdens de test wordt een gebouw in onder- of overdruk geplaatst met behulp van een blower-door installatie. Zo kunnen we luchtstromen opsporen en de luchtdichtheid van een woning meten.
De blower-door installatie is voorzien van geijkte meetapparatuur en wordt uitgevoerd volgens de Europese norm NBN EN 13829

We kunnen de "lekken" zichtbaar maken:
Met infrarood-thermografie.
Met deze techniek kan je luchtverplaatsingen zichtbaar maken en op foto vastleggen.
Met een anemometer.
Met deze techniek kan je de snelheid van luchtverplaatsingen meten.
Met rookstaafjes.
Hiermee kan je zien waar de luchtdoorlatende plaatsen zijn.

Wat wordt er eigenlijk gemeten?
Het aantal luchtwisselingen per uur in een woning bij een drukverschil van 50 Pa.
Bij studies in Vlaanderen zijn waarden gemeten tot 25 luchtwisselingen per uur.

luchtdichtheidstest van een gebouw
Door een blower-door test kan het E-peil tot max. 15 punten verbeteren.
De "default" waarde waarmee gerekend wordt in de EPB is 12 m³/hm²
-
aanbevolen maximum bij natuurlijke ventilatie
3,0 / uur
-
aanbevolen maximum bij mechanische ventilatie
1,5 / uur
-
aanbevolen maximum bij balansventilatie
1,0 / uur
-
maximum bij een passiefhuis
0,6 / uur


Een blowerdoortest is 4x voordeel

- een premie van de netbeheerder.
meer info
- vermindering onroerende voorheffing. meer info
- minder stookkosten.
- kwaliteitscontrole van de uitgevoerde werken.

       
 

Rietveld 17
2640 Mortsel

Tel 03 - 459 93 76
Fax 03 - 459 93 77

   
klik hier voor de kaart
 
   
   
   
   
     
 
   
   
   
   
   
 
 
*
 
*
 
 
 
     
 
   
design & copyright© 2011 Liry Tom Webdesigners