Energiedeskundigen A, B & C

EPC voor verkoop & verhuur

Waarom wilt u energie besparen?
- Omdat het Vlaamse Gewest dat van u vraagt?
- Omdat u bijdrage wilt leveren tot een beter leefmilieu?
- Omdat u aan uw eigen portemonnee denkt?
 
De verplichting van een EnergiePrestatieCertificaat (energielabel) vloeit voort uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen, die moet leiden tot verbetering van de energieprestaties van de gebouwen in de Europese Gemeenschap. Het EnergiePrestatieCertificaat (energielabel) is gebouwgebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. (het energiegedrag van bewoners wordt hierbij dus niet meegenomen).

Voor het opstellen van uw EPB-aangifte, EPC-openbare gebouwen, EPC- verkoop en verhuur en EAP-energieaudits kunt u bij LIRY TOM terecht.
Wij zijn energiedeskundigen van het type A, B & C die geregistreerd en erkend zijn door het Vlaamse Energieagentschap.
Als onafhankelijke deskundigen en adviseurs kunnen wij voor u correcte audits uitvoeren of certificaten opstellen.

         

voordelen
:
- Gecertificeerde energiedeskundige
- Kennis van zaken
- Stipte opvolging
- Projectmatige aanpak
     
         
 
     

Infra-rood thermografie

IR-thermografie brengt temperatuurverschillen van een object in beeld.
Met een thermografie-scan van een woning kunnen energielekken, koudebruggen en vocht op eenvoudige manier worden opgespoord.

LIRY TOM maakt gebruik van een infra-rood warmtebeeldcamera tijdens de energie-audits.

     
liry tom
       
 

Rietveld 17
2640 Mortsel

Tel 03 - 459 93 76

 
passief kantoor
 
   
     
 
   
   
*
 
*
 
 
 
     
 
   
   
design & copyright&copy 2019 Liry Tom Webdesigners