EPC openbare gebouwen
energieprestatiecertificaat openbare gebouwen
Tegen uiterlijk 1 januari 2009 moeten een groot aantal openbare gebouwen een energieprestatiecertificaat (EPC) voor openbare gebouwen uithangen op een duidelijk zichtbare plaats.
De invoering werd stelselmatig verstrengd.
In eerste instantie was het EPC voor publieke gebouwen enkel verplicht voor grote publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte vanaf 1000mē.
Sinds 1 januari 2013 geldt de verplichting ook voor gebouwen vanaf 500mē..
   
- De energiedeskundige noteert de startwaarden van de meterstanden van elektriciteit, aardgas en stookolie. 
- De energiedeskundige bepaalt de totale bruikbare vloeroppervlakte en voert een doorlichting van de gebouwen aan de hand van de auditlijsten.
- Exact één jaar na het noteren van de startwaarden noteert de energiedeskundige de eindwaarden van de meterstanden van elektriciteit, aardgas en stookolie.
- De energiedeskundige formuleert aanbevelingen ten aanzien van het gebouw en zijn gebruikers om het energieverbruik te verminderen .
- De energiedeskundige registreert de gegevens in energieprestatiedatabank, maakt het EPC op en overhandigt het gehandtekende EPC aan de publieke organisatie.
- De publieke organisatie hangt het energieprestatiecertificaat uit op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats, uiterlijk tegen 1 januari 2009.LIRY TOM is als extern energiedeskundige erkend en geregistreerd bij het Vlaams EnergieAgentschap.

Wij verzorgen voor u het volledige traject.

   
liry tom
       
 

Rietveld 17
2640 Mortsel

Tel 03 - 459 93 76

 
passief kantoor
 
   
     
 
   
   
*
 
*
 
 
 
     
 
   
   
design & copyright&copy 2019 Liry Tom Webdesigners