EPC verkoop en verhuur woongebouwen
Energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen

In uitvoering van de omzetting van de Europese Richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen is het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen verplicht geworden.
Bij de verkoop van woongebouwen is het energieprestatiecertificaat sinds 01 november 2008 verplicht. Voor woningen en appartementen die worden verhuurd, is de verplichting vanaf 01 januari 2009 van kracht.

     
     
LIRY TOM is een professionele partner
- Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen wil potentiële kopers en huurders informeren over de energetische kwaliteit van de woning, appartement, ....
- Een wooneenheid wordt gedefinieerd als elke eenheid in een gebouw met woonfunctie die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Dit houdt in dat een wooneenheid naast een leefruimte ook over een eigen toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette moet beschikken.
- Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) gepositioneerd, en wordt op die manier vergeleken met geldende referentiewaarden.
- Naast een kengetal staan ook energiebesparende adviezen op het EPC vermeld. Ze bieden de koper, verhuurder of huurder informatie over mogelijke energiebesparende maatregelen.
- Bij de opmaak van het energieprestatiecertificaat wordt alleen rekening gehouden met de gegevens van de woning, niet met het gebruikersgedrag van de bewoners
- Verder staan nog een aantal administratieve gegevens, zoals gegevens van de energiedeskundige, informatie over premies, ... vermeld op het EPC.
 

 
liry tom
       
 

Rietveld 17
2640 Mortsel

Tel 03 - 459 93 76

 
passief kantoor
 
   
     
 
   
   
*
 
*
 
 
 
     
 
   
   
design & copyright&copy 2019 Liry Tom Webdesigners