Infiltrometrie (Pressurisatie of Blower Door test)
Infiltrometrie is een luchtdichtheidsmeting met een blowerdoor installatie, als de resultaten gebruikt worden bij het invullen van de EPB of PHPP dan kan dit recht geven op aanzienlijke premies

Liry Tom
is internationaal gecertificeerd voor het uitvoeren van blowerdoortesten certificaatnummer BD 10012

Infiltrometrie is bedoeld om luchtlekken in de schil van een gebouw te detecteren. Die "lekken" bevinden bijvoorbeeld zich bij het lijstwerk van ramen en deuren, scheuren in het metselwerk, aansluiting van metselwerk en schrijnwerk, in de buurt van afvoerbuizen enz.
Om een passiefhuiscertificaat te bekomen is een luchtdichtheidsmeting voor de PHPP vereist.
Tijdens de test wordt een gebouw in onder- of overdruk geplaatst met behulp van een blower-door installatie. Zo kunnen we luchtstromen opsporen en de luchtdichtheid van een woning meten.
De blower-door installatie is voorzien van geijkte meetapparatuur en wordt uitgevoerd volgens de Europese norm NBN EN 13829
Door een blowerdoortest kan het E-peil tot max.15 punten verbeteren.
Klik hier voor uitgebreide informatie over de blowerdoortest
We kunnen luchtlekken en tocht zichtbaar maken:
aanhangwagen blowerdoor Liry Tom
Met infrarood-thermografie.
Met deze techniek kan je luchtlekken zichtbaar maken en op foto vastleggen.
Met een anemometer.
Met deze techniek kan je de snelheid van luchtverplaatsingen meten.
Met rookstaafjes.
Hiermee kan je zien waar de luchtdoorlatende plaatsen zijn.
-
aanbevolen maximum bij natuurlijke ventilatie
3,0 / uur
-
aanbevolen maximum bij mechanische ventilatie
1,5 / uur
-
aanbevolen maximum bij balansventilatie
1,0 / uur
-
maximum bij een passiefhuis
0,6 / uur


Een blowerdoortest is 4x voordeel

- een premie van de netbeheerder.
meer info
- vermindering onroerende voorheffing. meer info
- minder stookkosten.
- kwaliteitscontrole van de uitgevoerde werken.

liry tom
       
 

Rietveld 17
2640 Mortsel

Tel 03 - 459 93 76

 
passief kantoor
 
   
     
 
   
   
*
 
*
 
 
 
     
 
   
   
design & copyright&copy 2019 Liry Tom Webdesigners